Avís legal

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:

1. El lloc web www.socialistesxativa.com és gestionat pel PSPV-PSOE de Xàtiva, amb domicili social en Carrer de la Caldereria, número 26 de Xàtiva (València)

2.Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho bé mitjançant correu postal, en l'adreça indicada  anteriorment, bé a través del correu electrònic a l'adreça contacte@socialistesxativa.com o mitjançant el telèfon 962273599.

OBJECTE
Les presents Condicions d'Ús (d'ara endavant, les 'Condicions Generals') regulen l'ús del lloc web www.socialistesxativa.com (d'ara endavant, el Lloc web) que el PSPV-PSOE de Xàtiva posa a la disposició dels usuaris que accedeixin al present portal web amb la finalitat de proporcionals informació els serveis prestats per l'empresa.

Per la pròpia naturalesa del portal Web, tots els apartats són accessibles al públic en general. En canvi, existeixen altres serveis i/o apartats que per al seu accés es requereix gaudir de la condició d'usuari registrat, la qual s'adquireix segons els procediments recollits en la pròpia secció. Tant la simple navegació com el registre d'usuari suposa l'adhesió a les presents Condicions Generals en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi a la Web. El PSPV-PSOE de Xàtiva es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals.

Finalment, per la naturalesa pròpia del present Lloc web, és possible que es modifiquin o incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, l'Usuari queda obligat a accedir a les present Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, assumint que li seran aplicable les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

III.UTILITZACIÓ CORRECTA DEL PORTAL WEB
L'Usuari s'obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

a) utilitzar els serveis de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o al ordre públic;
b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, tret que es compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
c) realitzar qualsevol acte que puga ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents al PSPV-PSOE de Xàtiva o a tercers;
d) emprar els Serveis i,en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial,missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el PSPV-PSOE de Xàtiva puga sofrir, amb ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc web.

El PSPV-PSOE de Xàtiva es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja siga per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En el cas concret que el PSPV-PSOE de Xàtiva tinga coneixement efectiu que un usuari vulnera les presents Condicions Generals procedirà a donar-ho de baixa.

DRETS DE PROPIETAT
Tots els continguts del Lloc web, tals com a textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són de l'exclusiva propietat del PSPV-PSOE de Xàtiva o de tercers, els drets de la qual sobre aquest tema ostenta legítimament el PSPV-PSOE de Xàtiva, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecto de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació o alteració.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB
La funció dels enllaços que apareixen en socialistesxativa.com és exclusivament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres pàgines webs de col·laboradors. El PSPV-PSOE de Xàtiva no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es deriven de l'accés pels Usuaris als mateixos. Aquests Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa el PSPV-PSOE de Xàtiva no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.
Socialistes Xativa · Carrer de la Caldereria, 26 · 46800 Valencia · Telèfon Matins: 96 227 98 30 · Vesprades: 96 227 35 99 · Nota legal · © 2013