PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Declaració de principis

Un dels trets essencials de la Democràcia occidental contemporània es basa en l'exercici de la representativitat del poble per part dels seus representants escollits lliurement i per sufragi. En aquest context, la transparència tant dels representants com de les seves organitzacions, els partits, és una eina fonamental en la lluita contra la corrupció.

És per això que els Socialistes de Xàtiva, en l'exercici continu de rendició, tant d'activitats com dels nostres comptes, hem publicat els comptes de la nostra agrupació en la nostra pàgina web. Fiquem a disposició de la ciutadania els documents que reflecteixen la situació patrimonial, financera i comptable de l'Agrupació Socialista de Xàtiva. Així com, les declaracions de bens, interessos i activitats dels integrants dels regidors socialistes a l'Ajuntament de Xàtiva.

Tota aquesta informació cívica l'oferim obertament a la ciutadania per Responsabilitat Social, al propiciar la introducció en els distints nivells socio-polítics matèries i continguts ètics, de valors, i contra la corrupció; i amb la intenció de profunditzar en la Democràcia, mitjançant la implantació efectiva, en la nostra agrupació i en el nostre partit, d'un sistema permanent de control intern per a previndre i detectar possibles actuacions corruptes, així com el corresponent règim de sancions.

Enllaços d'interés:
Transparència Internacional i el PSOE firmen un conveni per la transparència i contra la corrupció
Conveni entre Transparència Internacional i el PSOESocialistes Xativa · Carrer de la Caldereria, 26 · 46800 Valencia · Telèfon Matins: 96 227 98 30 · Vesprades: 96 227 35 99 · Nota legal · © 2013